خبرنامه هوش‌مصنوعی دومان

آموزشی

شماره یازدهم خبرنامه هوش‌مصنوعی دومان

/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86

معرفی دوره‌های آموزشی در حوزه هوش مصنوعی مولد برای مبتدیان

/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86

منظور از هوش مصنوعی مولد یا Generative AI روش‌ها و تکنیک‌هایی از یادگیری ماشین است که برای تولید دیتا اعم از متن، تصویر، ویدئو و صوت به‌کار می‌رود. احتمالاً با مدل‌های DALL.E Mid-journey و Stable Diffusion کار کرده باشید و یا حداقل تصاویر و ویدئوهای تولید شده توسط هوش‌مصنوعی به چشمتان خورده است. مدل‌های بزرگ زبانی (LLM) نظیر ChatGPT و گوگل بارد نیز در دسته مدل‌های مولد قرار می‌گیرند. در یکسال گذشته با معرفی مدل‌ها و سرویس‌های مختلف در حوزه هوش‌مصنوعی مولد توجه زیادی به این حوزه جلب شد. در این مدت سرمایه‌گذاری زیادی در هوش‌مصنوعی مولد انجام شده و انتظار می‌رود در آینده نزدیک شاهد معرفی ایده‌های بیشتر و یکپارچگی آن را در زندگی روزمره انسان باشیم. در این مقاله تعدادی از دوره‌های رایگان و معتبر برای یادگیری مفاهیم این حوزه برای افراد مبتدی معرفی شده است.


شبکه‌های GAN چگونه برای تولید تصویر به‌کار می‌روند؟

/gan

این روزها با داغ شدن پیشرفت‌های هوش‌مصنوعی یکی از سرگرمی‌های مورد توجه تولید تصاویر جعلی است. تصویری که در سمت راست مشاهده می‌کنید توسط Midjourney خلق شده است. این تصویر سال گذشته برنده رقابت هنری Colorado State Fair شد. روش‌های مختلفی برای پیاده‌سازی سرویس‌های مولد تصویر ارائه شده است. یکی از این روش‌های رایج شبکه‌ GAN نام دارد. در این مقاله ساختار شبکه GAN بررسی شده است. همچنین در انتهای آن محتوای آموزشی بیشتر درباره GAN و نحوه پیاده‌سازی آن با Pytorch و Tensorflow معرفی می‌شود.