خبرنامه هوش‌مصنوعی دومان

چیپ

معرفی دستاوردهای جدید Meta AI

/meta-ai

  در ماه‌های گذشته به دلیل انتشار ChatGPT و‌Google Bard و همچنین مدل‌های مولد تصویر نظیر DALL-E و Midjourney عمده اخبار هوش‌مصنوعی مربوط به مدل‌های بزرگ زبانی (LLM) و هوش‌مصنوعی مولد (Generative AI) بود. در میان این اخبار رقابت بین گوگل و مایکروسافت بیشتر به چشم می‌خورد. اما در این حین سایر غول‌های تکنولوژی نیز دست‌خالی نبوده و در حال توسعه و انتشار دستاوردهای چشم‌گیر خود در حوزه هوش‌مصنوعی بوده و هستند. شرکت متا (فیس‌بوک سابق) نیز از جمله این شرکت‌های پیش‌رو است. اگر چه مدل زبانی LLaMA که توسط متا معرفی شد در سایه GPT4 و Bard توجه چندانی را به خود جلب نکرد ولی در روزهای اخیر با کاسته شدن از تب‌و‌تاب مدل‌های بزرگ زبانی، متا از فرصت‌های مختلف برای معرفی دستاوردهای خود استفاده کرده است. در ادامه تعدادی از دستاوردهای جدید زیرمجموعه تحقیقاتی متا در حوزه‌ هوش‌مصنوعی (با نام Meta AI) معرفی می‌شود. پروژه‌ها و دستاوردهای Meta AI محدود به این لیست نیست.