خبرنامه هوش‌مصنوعی دومان

USA

حمایت‌ کاخ سفید از تولید تراشه در خاک آمریکا

/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7

به دلیل وابستگی کشور آمریکا به تراشه‌‌های پیشرفته و تمرکز تولید آن در تایوان توسط TSMC کاخ سفید از سال‌ها پیش سیاست کاهش این وابستگی را در پیش گرفته است. اخیراً شرکت تایوانی TSMC با دریافت ۱۱ میلیارد دلار وام و کمک هزینه ترغیب شد که سه کارخانه جدید در ایالت آریزونا راه‌اندازی کند. ارزش کل این سرمایه‌گذاری ۶۵ میلیارد دلار بوده که منجر به تولید ۲۵ هزار شغل در آمریکا خواهد شد. تولید تراشه در خاک آمریکا از وابستگی این کشور به بیرون کاسته و از طرفی کنترل آن روی توزیع تراشه را بیشتر می‌کند.