خبرنامه هوش‌مصنوعی دومان

apple

شماره هفدهم خبرنامه هوش‌مصنوعی دومان | چت‌بات Grok اپن‌سورس شد!

/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-17-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86

شماره سیزدهم خبرنامه هوش‌مصنوعی دومان

/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86

خیز اپل برای ورود به رقابت چت‌بات‌ها

/%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D9%BE%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%DA%86%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7

کمپانی اپل بی سروصدا در حال توسعه و تست چت‌باتی به نام Apple GPT است. این چت‌بات براساس مدل‌های بزرگ زبانی (LLM) توسعه داده شده و قرار است با نمونه‌های مشابه نظیر ChatGPT و Google Bard رقابت کند. چت‌بات Apple GPT فعلاً به صورت داخلی در اپل در حال استفاده و تست است و احتمالاً سال آینده وارد بازار خواهد شد. طبق گزارش‌ها اپل فریم‌ورکی به نام Ajax را برای توسعه مدل‌های LLM خود طراحی کرده است. این فریم‌ورک از زیرساخت ابری گوگل و فریم‌ورک Google JAX استفاده می‌کند. تنها در واکنش به خبر توسعه چت‌بات اپل ارزش سهام این شرکت ۲.۳ درصد رشد کرد و حدود ۷۱ میلیارد دلار به ارزش حدوداً سه تریلیون دلاری این کمپانی اضافه شد.