خبرنامه هوش‌مصنوعی دومان

phi2

شماره دوازدهم خبرنامه هوش‌مصنوعی دومان | معرفی رقیب ChatGPT و جولان هوش‌مصنوعی مولد

/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8-chatgpt-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF

مایکروسافت مدل Phi2 را معرفی کرد.

/%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-phi2-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

​​​​با داغ شدن مسابقه مدل‌های بزرگ زبانی (LLM) شاهد معرفی مدل‌های کوچک زبانی (SLM) نیز هستیم. در حال حاضر LL​​​​Mها از چند ده میلیارد، تا چند میلیارد و حتی چند تریلیون پارامتر دارند. هر چقدر تعداد پارامترهای یک مدل بیشتر باشد، پروسه آموزش آن زمان‌بر و هزینه‌بر شده و در نهایت خروجی آن نیز سایز زیادی خواهد داشت. اجرای مدل‌های بزرگ زبانی نیازمند منابع پردازشی زیاد است. از این‌رو، برای فراهم کردن قابلیت‌های مدل‌های زبانی برای پلتفرم‌های مختلف شاهد توسعه و معرفی مدل‌های کوچک زبانی یا SLMها هستیم. کاهش سایز مدل زبانی و در عین حال افزایش کیفیت آن از ترندهای موجود در حوزه هوش‌مصنوعی مولد است. مدل Phi یکی از این SLMها بوده که توسط مایکروسافت منتشر شده است. نسخه Phi2 که به تازگی منتشر شده در مقایسه با نمونه‌های مشابه نتایج درخور توجهی داشته است.​​​​