خبرنامه هوش‌مصنوعی دومان

HAI

انتشار گزارش AI Index توسط موسسه HAI

/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-ai-index-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-hai

موسسه Human Centered AI از دانشگاه استنفورد در یک گزارش جدید و مفصل نتایج ارزیابی و مطالعه ترندهای هوش‌مصنوعی را در سال ۲۰۲۳ به صورت عمومی منتشر کرد. این گزارش از سال ۲۰۱۷ به صورت پیوسته منتشر شده و  بارها به شکل‌های مختلفی مورد رفرنس قرار گرفته است. در این مقاله مهم‌ترین نکات این گزارش به همراه چارت‌ ارائه شده است.