خبرنامه هوش‌مصنوعی دومان

llama

شماره شانزدهم خبرنامه هوش‌مصنوعی دومان

/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86

رقابت اپن‌سورس و انحصار: معرفی مدل LLaVA

/%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-llava

محققان دانشگاه‌های استنفورد، کلمبیا و ویسکانسین مدیسون در یک همکاری مشترک مدل LLaVA را به صورت اپن‌سورس و رایگان منتشر کردند. این مدل توانایی زبانی و درک تصویر را داشته و می‌تواند با مدل GPT-4 شرکت OpenAI رقابت کند. LLaVA در ادامه اقدام متا در توسعه مدل‌های اپن‌سورس معرفی شده است. با این وجود در دسترس عموم قرار گرفتن مدل‌های قدرتمند هوش‌مصنوعی نگرانی‌هایی را نیز در پی داشته است.