خبرنامه هوش‌مصنوعی دومان

anthropic

شماره شانزدهم خبرنامه هوش‌مصنوعی دومان

/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86

سرمایه‌گذاری ۴ میلیارد دلاری آمازون در Anthropic

/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%BE%DB%8C%DA%A9

در ماه‌های گذشته با ترند شدن هوش‌مصنوعی شاهد صحنه آرایی غول‌های تکنولوژی برای رقابت در این حوزه بودیم. این هیاهو نشانه‌ای از رقابت نفس‌گیر در حوزه هوش‌مصنوعی مولد است. البته هنوز راه درازی تا استقرار هوش‌مصنوعی ایمن در زندگی روزمره انسان باقی مانده و تنها در ابتدای این سرمایه‌گذاری‌های کلان هستیم. آمازون که جز معدود شرکت‌های تریلیون دلاری است در این هیاهوی غول‌های تکنولوژی حرکت چشم‌گیری نداشت. اما مدیران این شرکت دست خالی ننشسته و اکنون با استراتژی جدیدی برای ورود به این رقابت عرض اندام کرده‌اند. آمازون با سرمایه‌گذاری ۴ میلیارد دلاری در انتروپیک (Anthropic) به صورت جدی وارد رقابت هوش‌مصنوعی شد.